KURSUS KEPEMIMPINAN KETUA RUMAH DAN PENOLONG KETUA RUMAH SEKOLAH BERASRAMA PENUH

"KETUA CEMERLANG, RUMAH GEMILANG, SEKOLAH TERBILANG "

Monday, March 29, 2010

Pelan Tindakan, Rumusan & Penilaian

Pada hari ini 30 Mac 2010 ,satu lagi sesi iaitu Pelan Tindakan, Rumusan dan Penilaian telah dijalankan di dewan Sultan Muzaffar Syah. Para peserta diminta melaporkan pelan tindakan mereka mengikut empat kategori dalam Sistem Rumah Sekolah-Sekolah Berasrama Penuh antaranya akademik, sahsiah, kokurikulum dan 3K.
Seramai 20 orang peserta diminta menyatakan pendapat mereka tentang pelan tindakan yang menunjukkan kebolehan mereka merancang sesuatu pgrogram.
Sesi ini mendapat sambutan positif daripada para peserta dan komen daripada jurulatih utama amat memberangsangkan.

No comments:

Post a Comment