KURSUS KEPEMIMPINAN KETUA RUMAH DAN PENOLONG KETUA RUMAH SEKOLAH BERASRAMA PENUH

"KETUA CEMERLANG, RUMAH GEMILANG, SEKOLAH TERBILANG "

Friday, March 26, 2010

Sistem Rumah & Isis

Pada hari kedua, peserta telah didedahkan berkenaan dengan sistem rumah dan Taklimat ISIS oleh Puan Annezuleedia binti Muhammad, Jurulatih Utama KESUMA dari SMS Sultan Haji Ahmad Shah. Setelah itu para peserta telah mengadakan perbincangan mengikut rumah masing - masing. 2 orang wakil dari setiap rumah telah membentangkan hasil perbincangan mereka.

No comments:

Post a Comment